توجه !!

شما از طریق کد پیگیری که در متن پیامکی شما موجود است و یا در متن ایمیل ارسالی شماست میتوانید از وضعیت کالای خود با خبر شوید